RESEARCH PAPER
Effect of concentrated microwave field on the rheological properties of liquid whole egg
 
More details
Hide details
1
Department of Animal Products Technology, Agricultural University, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
 
2
Department of Food Storage and Technology, Agricultural University, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 87-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Microwave treatment of egg products seems to be alternative way of traditional pasteuriza-tion. The influence of concentrated microwave field on rheological parameters of liquid whole egg was examined in the experiment. It was found that viscosity of liquid whole egg had in-creased after microwave treatment. Addition of higher level of vitamins or fat and Humokar-bowit additives into feed for laying hens resulted in changing of LWE rheological parameters such as: viscosity η [mPa s], shear rate γ' [1/s]. shear stress τ [Pa] and shear strain γ [-].
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ skoncentrowanego pola mikrofalowego na właściwości reologiczne masy jajowej
masa jajowa, skoncentrowane pole mikrofalowe, właściwości reologiczne, lepkość
Oddziaływanie mikrofalami może stać się alternatywną metodą w stosunku do tradycyjnej pasteryzacji. W pracy określono wpływ skoncentrowanego pola mikrofalowego na właściwości reologiczne masy jajowej. Stwierdzono, że lepkość masy jajowej wzrasta po oddziaływaniu mikrofalami. Dodatek większej ilości (niż standardowo) witamin oraz "Humokarbowitu" do paszy niosek powoduje zmianę parametrów reologicznych masy jajowej takich jak: lepkość, szybkość ścinania, naprężenie ścinające oraz odkształcenie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top