Straw and seeds yielding depending upon precipitation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology of Agriculture, University of Agriculture, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(1), 75–85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on 20 year field investigation on fibre flax the analysis of influence of precipitation and its number of days on seeds and straw yield was carried out. For distinguished development stages the intervals of optimal precipitation were determined. Differentiation of water demand in particular development stages of flax was stated. Low precipitation from sowing to yellow maturity promote high seeds yield while the higher one turned out to be necessary for high straw yield. The change of water factor may influence modification of usefulness properties depending upon plant use trend.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie słomy i nasion lnu włóknistego w zależności od opadów atmosferycznych
len włóknisty, opady atmosferyczne, liczba dni z opadem, okresy rozwojowe, plon słomy, plon nasion
Na podstawie 20-letnich doświadczeń polowych przeprowadzonych z lnem włóknistym dokonano analizy wpływu sumy opadów atmosferycznych i liczby dni z opadem na plon nasion i słomy. Dla wydzielonych okresów rozwojowych określono przedziały opadów optymalnych. Stwierdzono zróżnicowanie zapotrzebowania na czynnik wodny w poszczególnych okresach rozwojowych lnu. Opady niższe od średniej wieloletniej w okresie od siewu do dojrzałości żółtej sprzyjały uzyskiwaniu wysokiego plonu nasion, natomiast wyższe w tym czasie okazały się niezbędne do osiągnięcia wysokiego plonu słomy. Poprzez zmianę wysokości czynnika wodnego możliwa jest modyfikacja cech użytkowych lnu włóknistego w zależności od kierunku użytkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125