RESEARCH PAPER
Specificity of macrophyte vegetation of The Wielkopolski and Poleski National Parks – state of preservation and problems of protection
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology, Institute of Environmental Biology, Adam Mickiewicz University, Marcelińska 4, 60-801 Poznań, Poland
 
2
Department of Ecology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 237-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present paper was a comparative analysis of syntaxonomical composition of the lakes macrophyte vegetation in two protected areas differentiated due to the origin, geographical location and forms of present anthropogenic influences and protection (the Wielkopolski and Poleski National Parks). As a result a few, differences only referring to the present state of vegetation of both Parks were found but there exist same aspects which differentiate both areas: the origin and directions of changes of vegetation in a long-time scale.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Specyfika roślinności makrofitowej Wielkopolskiego Parku Narodowego i Poleskiego Parku Narodowego – stan zachowania i problemy ochrony
zbiorowiska makrofitów, zespoły roślinne, jeziora, torfowiska, ochrona
Celem pracy była analiza porównawcza składu syntaksonomicznego roślinności jezior położonych w różnych regionach Polski, różniących się od siebie nie tylko geograficznym położeniem, ale także genezą i aktualnymi formami antropopresji oraz ochrony. Wybrano dwa parki narodowe: Wielkopolski i Poleski. Stwierdzono, iż istnieją pewne różnice w aktualnym składzie roślinności, niezwiązane jednak wyraźnie z typową dla Polski przejściowością w charakterze szaty roślinnej w kierunku wschód-zachód. Zdecydowanie wyraźniejsze są różnice w typie i kierunku przemian roślinności w czasie, niewątpliwie uwarunkowane genezą obu obszarów i intensywnie modyfikowane przez czynnik antropogeniczny pomimo różnych form ochrony, co szczególnie widoczne jest na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie obserwuje się zubożenie syntaksonomiczne roślinności głównie w grupie zbiorowisk rzadkich i zanurzonych oraz rozprzestrzenianie zbiorowisk świadczące o eutrofizacji siedlisk. W jeziorach Poleskiego Parku Narodowego obserwuje się procesy wypłycania i zarastania ekspansywnymi zbiorowiskami oraz zanikanie zbiorowisk, które zdaje się wynikać z czynników naturalnych i stanowić etap fluktuacji ekosystemowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top