RESEARCH PAPER
Seasonal changes of zoopleuston in the shallow littoral zone in the Uściwierz Lake (The Lublin Polesie Region)
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichtiobiology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Publication date: 2021-01-20
 
Acta Agroph. 2002, (67), 245–248
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research on the quantitative structure of pleuston was carried out in the eutrophic Uściwierz Lake in 2000. Twenty taxa of zoopleuston were found in this lake. Among them , the most numerous was Collembola. accounting for 98.8% of all zoopleuston in November, and over 80% in September and October. Coleoptera and Nepomorpha had the highest rate (up to 60%) in June and July, but Gerromorpha in July constituted 45% of all zoopleuston. Cillicidae amounted to about 2% of pleuston and rarely occurred in summer and autumn. Clear seasonal changes of the qualitative and quantitative structure of zoopleuston occurred in the Uściwierz Lake. There were two peaks of density of zoopleuston in summer (July) and in autumn (November). The first peak of density (150 ind. m–2) was connected with a high number of larvae decreasing due to predators. Next, their number was on a stable level (50 ind. m–2) with a slight tendency to decrease. Then there was a sudden increase of zoopleuston number in summer determined by Collembola showing up fluctuations (to 250 ind. m–2).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowa dynamika zmian zoopleustonu w płytkim litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie)
zoopleuston, dominacja, sezonowość, litoral, jezioro, Polesie Lubelskie
W 2000 roku prowadzono ilościowe badania pleustonu eutroficznego jeziora Uściwierz. Stwierdzono łącznie występowanie 20 taksonów zoopleustonu. Najliczniejszymi dominantami były Collembola, które w listopadzie stanowiły 98,8% ogólnej liczebności pleustonu, a we wrześniu i październiku stanowiły ponad 80%. Coleoptera i Nepomorpha najwyższy udział procentowy (do 60%) miały w czerwcu i lipcu, natomiast Gerromorpha w sierpniu stanowiły 45%) pleustonu. Jedynie Culicidae stanowiły do 2% liczebności pleustonu i występowały pojedynczo latem i jesienią. W zoopleustonie stwierdzono wyraźną zależność liczby gatunków i liczebności od sezonu. Stwierdzono dwa szczyty liczebności: letni i jesienny. Pierwszy szczyt liczebności (150 osobn. m–2) związany był z obecnością dużej liczby larw, których nadmiar był dość szybko eliminowany, głównie przez drapieżniki. Następnie liczebność utrzymywała się na stałym poziomic (50 osobn. m–2). Z lekką tendencją spadkową, a w listopadzie nastąpił gwałtowny wzrost liczebności spowodowany fluktuacyjnym pojawieniem się Collembola (do 250 osobn. m–2).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125