RESEARCH PAPER
Effect of particles material sample size on mixing state estimation accuracy
 
 
More details
Hide details
1
Division of Food Industry Equipment and Environmental Protection, Technical University of Opole ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 277-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the investigations results of the effect of sampler size on particles mixture concentration accuracy have been presented. For the investigation the Nobbe's sampler of 6, 8, 10, 12, 18, 20 and 22 mm in diameter have been applied. Three particles systems have been investigated with particle of (0.20÷0.51) mm in diameter as continuous phase. The particles of (1.0÷1.5) mm in diameter served as the tracer in first particle system (series I), (1.5÷2.0) mm in the second one (series II) and (2.0÷2.5) mm in the third (series III). The result of investigations show significant influence of sampler diameter on mixture concentration values efficiency.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wielkości pobieranej próbki materiału ziarnistego na dokładność oceny stanu mieszaniny
mieszanie, mieszanina, próbka
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wielkości zastosowanego probierza na dokładność uzyskiwanych wartości koncentracji mieszaniny ziarnistej. Do badań użyto probierze zgłębnikowe typu Nobbe'go o średnicach odpowiednio 6, 8, 10, 12, 18, 20 i 22 mm. Badano trzy układy w których fazą rozpraszającą był materiał o średnicy ziaren (0,320÷0,510) mm a znacznikiem w poszczególnych próbach był materiał o średnicy odpowiednio (1,0÷1,5) mm (próba I), (1,5÷2,0) mm (próba II) oraz (2,0÷2,5) mm (próba III). Wyniki badań wykazują na istotny wpływ średnicy probierza na dokładność uzyskiwanych wartości koncentracji trasera w mieszaninie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top