RESEARCH PAPER
TDR rods probe with effect of the impedance weel
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 83-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Specially projected probe of the TDR apparatus, destined to measurement of moisture in soils allows on receiving a special kind of reflectogram with effect of the impedance well and creates a possibility of automatic calibration of the TDR apparatus. The change of geometrical dimensions of probe rods or the change them quantities allows on fixing of the sensor impedance. The estimate of usefulness of selected sets of the parallel rods to construction of probe was made. The optimized set of the geometrical rods with connected and gaping rods was found. For every discussed cases was ascertained fact of automatic creations of patterns, indispensable for execution of the calibrating process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sonda prętowa TDR z efektem studni impedancji
wilgotność, TDR, efekt studni impedancji
Specjalnie zaprojektowana sonda pomiarowa aparatu TDR. przeznaczonego do pomiaru wilgotności w glebach, pozwala na otrzymanie reflektogramu charakterystycznego dla efektu studni impedancji oraz stwarza możliwość przeprowadzenia procesu automatycznej kalibracji aparatu pomiarowego. W pracy dokonano oszacowania przydatności kilku wybranych układów prętów równoległych do konstrukcji sondy generującej sygnał odbiciowy, charakterystyczny dla efektu studni impedancji. Dokonano optymalnego wyboru układu geometrycznego prętów sondy dla przypadku elementów rozwartych i zwartych. Dla każdego z omawianych przypadków stwierdzono fakt automatycznego tworzenia się wzorcowej linii transmisyjnej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu kalibracji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top