Solution salinity estimation on the basis of the current-voltage curve analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 469-474
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A method for the estimation of solution salinity has been presented. The estimation is based on the analysis of straight lines inclination fitted to the potential range of hydrogen ions reduction taking place during water electrolysis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stopnia zasolenia roztworu na podstawie analizy kształtu krzywej woltamperometrycznej
zasolenie roztworu, krzywa woltamperometryczna, metrologia agrofizyczna
Przedstawiono metodę oceny zasolenia roztworu (definiowanego jako elektryczne przewodnictwo tego roztworu) na podstawie nachylenia prostej, wpasowanej w tę część krzywej woltamperometrycznej, która odpowiada redukcji jonów wodorowych w trakcie elektrolizy wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top