Characteristic of Chrząszczewska Island organic soil under the influence of salty waters
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 279-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chrzšszczewska Island is located west of Kamień Pomorski in the area of the Dziwna River mouth. In the lower southern part of it one can find the bed of gyttia-peat covered with muds. From the latter the gyttia-peat-muck soils have created and are being used as meadows and pastures. Within those meadows there are sets of halophyte areas as the characteristics of that soil is under influence of the salty Baltic waters reaching the Kamieński Bay during the storms. Apart from that the salinity of these waters is caused by outflow of highly mineralized (about 20%.) chloro-sodium waters connected with the geological strata of that area. In the paper the chemical characteristics of this soil has been presented including the contain of soluble sodium in HCl of concentration 0.5 mol dm-3 and the contain of soluble sodium in concentrated acids HNO3 + HClO4 as well as the salinity. The concentration of sodium has increased with the depth of the stratum reaching 2.5-3.8% at the depth of 3-4 meters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości gleb organicznych Wyspy Chrząszczewskiej w warunkach oddziaływania wód słonych
łąkowe gleby organiczne, właściwości chemiczne, zasolenie, halofity
Wyspa Chrzšszczewska jest położona na zachód od Kamienia Pomorskiego, w obszarze ujściowym rzeki Dziwny. W obniżonej południowej jej części występuje złoże torfowo-gytiowe, przykryte warstwš namułów. Z tych utworów wytworzyły się gleby torfowo-mułowo-murszowe, użytkowane jako łąki i pastwiska. W runi tych łąk występują zbiorowiska halofitów, gdyż właściwości gleb w znacznym stopniu są kształtowane przez słone wody Bałtyku wpływające do Zalewu Kamieńskiego w czasie sztormów. Ponadto wpływ na zasolenie omawianego terenu wywierają także samowypływy wód chlorkowo-sodowych, o wysokiej mineralizacji (ok. 20%.), związane z budową geologiczną terenu. W pracy ukazano właściwości chemiczne gleb z uwzględnieniem zawartości w nich sodu rozpuszczalnego w HCl o stężeniu 0,5 mol dm-3 oraz sodu rozpuszczalnego w stężonych kwasach HNO3 + HClO4, a także zasolenie. Koncentracja sodu wzrasta wraz z głębokością złoża, osiągajac 2,5-3,8% na głębokości 3-4 metrów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top