Simulations of potential yields of spring barley in central-eastern Poland using the CERES-Barley model
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematics, Agricultural University, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
3
Department of Agrometeorology, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
4
Department of Meteorology and Climatology, University of Maria Sklodowska-Curie, al. Kraśnicka 2 cd, 20-628 Lublin
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 541–551
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of calibration of the CERES-Barley model for data obtained from field experiments carried out in 1986-1989. The model calibrated for two barley varieties - Aramir and Diva - was used for the simulation of potential yields as affected by the number of tractor passes. The simulation was performed for loamy sand and silty loam textured soils. The results indicate that simulated yield must be corrected using statistical techniques, and that it is possible to estimate potential yields as determined by distribution of probability.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-Barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej
model symulacyjny CERES-Barley, plony potencjalne, jęczmień jary, dane meteorologiczne, rozkład prawdopodobieństwa Weibulla
W pracy przedstawiono wyniki kalibracji modelu CERES-Barley dla danych uzyskanych w doświadczeniach polowych przeprowadzanych w latach 1986-1989. Skalibrowany model dla odmian jęczmienia jarego wykorzystano do symulacji plonów potencjalnych w wybranych latach, na różnych glebach i przy różnej liczbie przejazdów ciągnika. Wyniki badań wskazują na konieczność korekt symulowanych plonów przy użyciu technik statystycznych oraz możliwości szacowania plonów potencjalnych określonych rozkładami prawdopodobieństwa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125