Quality of grains of hard wheat cv. Floradur in different cropping systems
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodities, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
3
Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 539-544
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with crop rotation systems for hard wheat cv. Floradur was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with four replications, on plots of 10 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with varying proportions of hard wheat (25, 50, 75, 100%). Hard wheat cultivation in monoculture decreased the content of total protein in grain, wet gluten, test weight and grain uniformity in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach następstwa roślin
pszenica twarda, Plon, jakość technologiczna ziarna, następstwo roślin
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oznaczono jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur wysiewanej w różnych systemach następstwa. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena jakości technologicznej ziarna pszenicy twardej pochodzącego ze zmianowań o zróżnicowanym jej udziale w strukturze zasiewów: A (25% pszenicy), B (50% pszenicy), C (75% pszenicy) oraz D (monokultura). Wykazano, że jakość ziarna pszenicy twardej zależała od systemu następstwa roślin. Najlepszymi parametrami technologicznymi, zwłaszcza w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego i szklistości charakteryzowało się ziarno pochodzące ze zmianowania A (25% pszenicy) i B (50% pszenicy), natomiast istotnie gorszymi ze zmianowania D (monokultura). Natomiast zawartość popiołu całkowitego była istotnie mniejsza w ziarnie pochodzącym ze zmianowania A (25% pszenicy) niż w ziarnie zebranym w zmianowaniach B, C i D.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top