Quality of grains of hard wheat cv. Floradur in different cropping systems
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Biotechnology, Human Nutrition and Science of Food Commodities, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
 
3
Lubella S.A., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 539–544
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with crop rotation systems for hard wheat cv. Floradur was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with four replications, on plots of 10 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned four crop rotations with varying proportions of hard wheat (25, 50, 75, 100%). Hard wheat cultivation in monoculture decreased the content of total protein in grain, wet gluten, test weight and grain uniformity in relation to the crop rotations with 25-75% of wheat.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach następstwa roślin
pszenica twarda, Plon, jakość technologiczna ziarna, następstwo roślin
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oznaczono jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur wysiewanej w różnych systemach następstwa. Eksperyment założono metodą losowanych bloków w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Celem badań była ocena jakości technologicznej ziarna pszenicy twardej pochodzącego ze zmianowań o zróżnicowanym jej udziale w strukturze zasiewów: A (25% pszenicy), B (50% pszenicy), C (75% pszenicy) oraz D (monokultura). Wykazano, że jakość ziarna pszenicy twardej zależała od systemu następstwa roślin. Najlepszymi parametrami technologicznymi, zwłaszcza w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego i szklistości charakteryzowało się ziarno pochodzące ze zmianowania A (25% pszenicy) i B (50% pszenicy), natomiast istotnie gorszymi ze zmianowania D (monokultura). Natomiast zawartość popiołu całkowitego była istotnie mniejsza w ziarnie pochodzącym ze zmianowania A (25% pszenicy) niż w ziarnie zebranym w zmianowaniach B, C i D.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125