Pulp rheological properties of tubers in various sizes
 
More details
Hide details
1
Basic Machine Construction Section, University of Agriculture
 
2
Agricultural and Food Technology Section, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 771-776
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Crawling tests with alleviation were carried out on cylindrical samples. The samples were collected from tubers 30-40 mm in width or width of > 60 mm. Samples collected from smaller tubers were subjected to lower crawling deformation ranges and revealed a higher visco-elastic modulus. Such differentiation of rheological properties of tubers in various sizes resulted from varied anatomical structures, i.e.: cellular size and structure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości lepkosprężyste miąższu bulw ziemniaka różnej wielkości
bulwa ziemniaka, właściwości reologiczne
Przeprowadzono testy pełzania z odciążeniem na walcowych próbkach miąższu pobranych z bulw o szerokości 30-40 mm oraz > 60 mm. Próbki z drobniejszych bulw podlegały mniejszym odkształceniom pełzania oraz charakteryzowały się większym modułem lepkosprężystości. Takie zróżnicowanie właściwości reologicznych bulw różnej wielkości może być spowodowane odmienną budową anatomiczną: rozmiarami i strukturą komórek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top