RESEARCH PAPER
Transformations of nitrogenous organic matter in sulfated lessive soil amended with liquid manure
 
More details
Hide details
1
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was set on lessive soil developed from heavy loamy sand. The aim of study was to evaluate the effect of 500 kg S ha–1 year–1 dose on proteolytical and urolytical activities, as well as intensification of amonification and nitrification processes. Soil was amended with liquid manure (60 m3 ha–1 year–1) before acidic rainfall dose application. Studies revealed that soil amended with the liquid manure along with sulfating was characterized with the highest proteolytical activity. Soil sulfating and liquid manure amendment also stimulated the proteolytical activity. Liquid manure as well as liquid manure along with sulfating had the highest impact on urease activity. Sulfating and liquid manure applied inhibited the intensification of amonification process. However, nitrification process was stimulated by both liquid manure fertilization and acidic rainfall dose applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemiany substancji organicznej azotowej w zasiarczonej glebie płowej wzbogaconej gnojowicą
proteaza, ureaza, amonifikacja, nitryfikacja
Celem przeprowadzonych badań w doświadczeniu modelowym na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego było poznanie wpływu dawki 500 kg S ha–1 r–1 na aktywność proteolityczną, urolityczną, nasilenie amonifikacji i nitryfikacji. Przed wprowadzeniem dawki kwaśnego opadu glebę wzbogacono gnojowicą (60 m3 ha–1 r–1). Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą aktywnością proteolityczną charakteryzowała się gleba wzbogacona gnojowicą z równoczesnym zasiarczeniem. Zasiarczenie gleby oraz wzbogacenie gnojowicą również wpływało stymulująco na aktywność proteolityczną. Na aktywność ureazową gleby największy istotny wpływ miała gnojowica oraz gnojowica z równoczesnym zasiarczeniem. Na nasilenie procesu amonifikacji hamujący wpływ minio zastosowane zasiarczenie i gnojowica. Natomiast na proces nitryfikacji istotnie stymulująco wpływały zarówno nawożenie w postaci gnojowicy jak i zastosowana dawka kwaśnego opadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top