RESEARCH PAPER
Effects of fertilization with manure slurry on the organic, total phosphorus and nucleic acids content and soil enzymatic activity
 
More details
Hide details
1
Department of Biochemistry, University of Technology and Agriculture, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 
2
Department of Plant Nutrition and Fertilization, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 209-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil samples were taken from a long-term experiment with differentiated fertilization with cattle and pig slurry. The field trail was established in 1976 by IUNG-Puławy in Baborówko (Poland). There were two experimental variants differed in soil fractions, medium and light and loamy sands. The samples were analysed for organic and total phosphorus, phosphorus of DNA and RNA, organic carbon, total nitrogen, content as well as acid phosphatase and urease activity. We found the highest activity of investigated enzymes in loamy soil in comparison with sandy soil The application of cattle slurry had a beneficial influence on the investigated forms of phosphorus and organic carbon and total nitrogen content, both in loamy and sandy soil. The dynamics of enzymatic activity and organic phosphorus, total phosphorus and DNA and RNA fractions content were influenced by specific slurry rates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ na wożenia gnojowicą na zawartość fosforu związków organicznych, ogółem i kwasów nukleinowych oraz aktywność enzymatyczną gleby
fosfataza kwaśna, ureaza, fosfor, gnojowica
W badaniach uwzględniono gleby z wieloletniego doświadczenia prowadzonego przez JUNG w Puławach na terenie RZD w Baborówku. Do nawożenia organicznego użyto gnojowice bydlęcą i trzody chlewnej. Prowadzono je na dwóch glebach różniących się składem granulometrycznym: glin średnich i lekkich oraz piasków gliniastych. Badano zawartość fosforu organicznego, ogółem i kwasów nukleinowych DNA i RNA, węgla organicznego, azotu ogółem, oznaczono aktywność fosfatazy kwaśnej i ureazy oraz pH w H2O. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że aktywność badanych enzymów była zdecydowanie wyższa w glebie gliniastej w porównaniu z glebą piaszczystą. Niezależnie od rodzaju gleby nawożenie gnojowicą bydlęcą istotnie wpłynęło na zawartość badanych form fosforu oraz węgla organicznego i azotu ogółem. Dynamika aktywności enzymatycznej oraz glebowego fosforu związków organicznych, ogółem, DNA i RNA była uzależniona od dawki stosowanej gnojowicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top