RESEARCH PAPER
Kinetics of the radish seeds germination process modeling
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Institute of Physics, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 38,20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 79-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Germination of radish seeds was studied by' the use of Wageningen germination set-up. The germination process was observed at different temperatures: 20°C, 30°C and 35°C. Basing on the standards the germination efficiency and the average germination time were calculated. In order to analyze the germination process in detail, two mathematical models were used: the analytical model and the simulation model based on a Monte Carlo method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie kinetyki procesu kiełkowania nasion rzodkwi
kiełkowanie nasion rzodkwi, modelowanie matematyczne
Przeprowadzono badania kiełkowania nasion rzodkwi odmiany Murzynka. W doświadczeniu użyto inkubatora termostatycznego, wyposażonego w wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory oraz półkę kiełkownika typu Wageningen. Kiełkowanie przeprowadzano w temperaturach 20°C, 30°C, a także 35°C. Stosując metody zalecane przez międzynarodowe normy wyznaczono zdolność i średni czas kiełkowania nasion. Kinetykę procesu kiełkowania opisano stosując dwa modele matematyczne: model analityczny oraz model symulacyjny. Analizę przeprowadzono także dla nasion kiełkujących w zmiennych warunkach temperaturowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top