RESEARCH PAPER
Lead and cadmium contents in the soils along traffic routes of Wrocław city
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Agricultural Environmental Protection, Agricultural University, Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-14
 
 
Acta Agroph. 2001, (56), 105-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Pb and Cd contents in the soils adjacent to the traffic routes of Wrocław were estimated. Selected were the main exits from the city in directions to Warsaw and Zielona Góra (route E-W) and to Poznań and Kudowa Zdrój (route N-S). It was found that the motor traffic contributes to cumulation of the soils adjacent to the traffic routes, especially by cadmium. Higher soil pollution was observed in the city center and in the impact areas of works which emission heavy metals.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość ołowiu i kadmu w glebach wzdłuż głównych tras komunikacyjnych miasta Wrocławia
ołów, kadm, gleby urbanoziemne, zanieczyszczenia komunikacyjne
W glebach przyległych do tras komunikacyjnych Wrocławia oznaczono zawartość Pb i Cd. Obejmowały one głównie ulice wylotowe do Warszawy i Zielonej Góry (trasa E-W) oraz Poznania i Kudowy Zdroju (trasa N-S). Stwierdzono, że ruch samochodowy przyczynia się do kumulacji i zanieczyszczenia gleb przyległych do tras tranzytowych ołowiem, a zwłaszcza kadmem. Wyższe zanieczyszczenie gleb stwierdzono w centrum miasta oraz w rejonach oddziaływania zakładów przemysłowych emitujących metale ciężkie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top