RESEARCH PAPER
Influence of water erosion on changes of indicators values of acidification and soil saturation with bases
 
More details
Hide details
1
Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 59-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes of indicators of acidification, saturation of sorptive complex with bases and values of ratios H:Mg and sum of bases to hydrogen S:H in period from 1987 to 1999 m eroded soils in field conditions and excluded under processes of water erosion were investigated. Studied indicators of physicochemical soil properties in field conditions did not succumb considerable changes. Eroded soils installed in monoliths, did not affect of water erosion have been acidified.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ erozji wodnej na zmiany wartości wskaźników zakwaszenia i wysycenia gleb kationami zasadowymi
gleby lessowe, erozja wodna, właściwości fizykochemiczne
Badano zmiany wskaźników zakwaszenia, wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi oraz wartości stosunków H:Mg i sumy kationów zasadowych do wodoru S:H w okresie od 1987 do 1999 w glebach erodowanych w warunkach polowych oraz umieszczonych w monolitach bez oddziaływania procesów erozji wodnej. Badane wskaźniki właściwości fizykochemicznych gleb w warunkach polowych w okresie 13 lat nie uległy znaczącym zmianom. Gleby zerodowane przeniesione do monolitów, wyłączone spod presji erozji wodnej uległy wyraźnemu zakwaszeniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top