Fungi communities of three slightly mucked peat-muck soils
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 595–600
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The mycological investigations were carried out in three soil profiles representing the slightly mucked peat-muck soils. All the sampling stations were located in the Narew National Park. The aims of the studies were the recognition and comparison of the quantitative-qualitative structures of fungal communities in chosen soils. The samples for mycological examinations were taken from two different layers of soil profiles in the July of 2002. During the investigations the 558 isolates were obtained, which were represented by 17 various species. The similarity between quantitative-qualitative structures of fungal communities was rather low or the common features of the communities were not observed. This suggests that the constitution of fungal communities in the post-bog soils depends not only on the soil-forming process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zbiorowiska grzybów trzech gleb torfowo-murszowych słabo zmurszałych
zbiorowiska grzybów glebowych, gleby murszowe
Badaniami objęto trzy profile gleb torfowo-murszowych słabo zmurszałych zlokalizowane na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. Celem prowadzonych prac było poznanie i porównanie struktur ilościowo-jakościowych zbiorowisk grzybów zasiedlających wybrane gleby. Próby do badań mikologicznych pobrano w lipcu 2002 roku z dwu różnych głębokości w profilach glebowych. Ogółem otrzymano 558 izolatów grzybów, które były reprezentowane przez 17 różnych gatunków. Podobieństwo pomiędzy strukturami ilościowo-jakościowymi otrzymanych zbiorowisk nie było wysokie, lub też zbiorowiska te nie posiadały cech wspólnych. Wskazuje to, że w glebach pobagiennych zbiorowiska grzybów kształtują się nie tylko pod wpływem procesu glebotwórczego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125