Pluvio-thermal conditions of the vegetation period (1951-2010) in the Subcarpathian Voivodeship in the light of global warming
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 345-354
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is the comparison of the ecological and agricultural causes of climate change. This pertains to the meteorological conditions of the vegetation of key crops in the Subcarpathian Voivodeship. Two different periods are analysed: 1951-1980 (before evident global warming) and 1981-2010 (a period of rapid warming which constitutes a new climate normal). The materials used in this study consisted of agricultural correspondent reports on the status of key crops at the end of each month (April through October). The comparison of both 30-year periods indicates statistically significant differences in the frequency of both favourable and unfavourable pluvio-thermal conditions (α = 0.1%). The number of months with favourable meteorological conditions increased from 49 to 57%, while the number of cool months (including excessive precipitation totals) decreased from 17.6 to 7.6%. In addition, an increase in dry months with extremely high temperature values was noted (from 1.4 to 5.2%).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki termiczno-opadowe w okresie wegetacyjnym (1951-2010) na obszarze województwa podkarpackiego w świetle globalnego ocieplenia
warunki termiczno-opadowe, globalne ocieplenie, województwo podkarpackie
Celem pracy było porównanie ekologiczno-rolniczych skutków zmian klimatu – meteorologicznych warunków wegetacji ważniejszych roślin uprawnych w warunkach produkcyjnych na obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego. Okres badań obejmował dwa trzydziestolecia – 1951-1980 sprzed wyraźnego ocieplenia i 1981-2010 – wyraźnego ocieplenia klimatu. Ten ostatni okres stanowił jednocześnie aktualną normę klimatyczną. Materiałami wykorzystanymi w opracowaniu były relacje korespondentów rolnych o stanie upraw ważniejszych roślin uprawnych pod koniec każdego miesiąca od kwietnia do października. W porównywanych trzydziestoleciach stwierdzono istotne (α = 0,1%) różnice w częstości sprzyjających i z różnego względu niesprzyjających warunków pluwiotermicznych wegetacji. Liczebność miesięcy o korzystnych warunkach meteorologicznych wegetacji zwiększyła się z 49 do 57%, a chłodnych także w interakcji z niedostatecznymi i nadmiernymi opadami zmniejszyła się z 17,6 do 7,6%. Wzrosła liczebność miesięcy suchych z ekstremalnie wysokimi wartościami temperatury powietrza z 1,4 do 5,2%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top