Current and future agroclimate conditions in Poland in perspective of climate change
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Water, Climate and Environmental Management, ul. Plac Łódzki 1, 10-724 Olsztyn
 
2
Department of Mathematics, Wrocław University of Environmental and Life Science, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 355-364
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is a compilation of results, which indicate the scale of possible changes of agroclimate that will occur as a result of the ongoing global warming on Polish territory. Calculations on the future meteorological elements were performed using WGENK weather generator. The 300 variants were obtained of possible annual weather courses dating to the beginning of the second half of this century, and corresponding annual indices of the A1 scenario developed by the IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). According to the local climate-factors, obtained data indicate that there are possible situations satisfying assumptions A1 main scenario, exceeding the current climate indicators in terms of temperature, radiation and precipitation, both downward and upward. Apart from this it is possible to greatly expend of the growing season as well as a higher frequency of certain adverse events such as frosts and drought periods. Due to the inability to accurately predict the weather in the perspective of decades and because the main indicators of climate can be realized locally in the form of multiple variants of weather on an annual agricultural production results are difficult to unambiguously determine. Agricultural productivity will certainly significantly be changed, but regardless of global change will have important local factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualne i przyszłe warunki agroklimatyczne w Polsce w perspektywie globalnych zmian klimatu
globalne ocieplenie, agroklimat, Polska
Przedstawione w artykule wyniki wskazują na skalę ewentualnych zmian agroklimatu w porównaniu ze stanem obecnym. Nastąpią one w efekcie trwającego globalnego ocieplenia na terytorium Polski. Obliczenia dotyczące przyszłych warunków meteorologicznych przeprowadzono przy użyciu generatora pogody WGENK. Pozyskano w ten sposób 300 wariantów możliwych rocznych przebiegów pogody datowanych na początek drugiej połowy aktualnego stulecia, przy przyjęciu wskaźnika ogólnego wzrostu temperatury według scenariusza A1 opracowanego przez IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). Zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami klimatycznymi uzyskane dane wskazują, że możliwe są bardzo różnorodne sytuacje pogodowe, spełniające ogólne założenia A1. Najbardziej prawdopodobne jest zatem wydłużenie wegetacji, jak i znaczne jej skrócenie, częstość zjawisk ekstremalnych może się zwiększyć, jak i obniżyć (np. mrozy, susze). Wskaźniki przyszłego klimatu mogą się spełnić lokalnie w postaci różnych wariantów pogody w układzie rocznym, kiedy w przyszłości temperatura globalna wzrośnie, to agroklimat lokalny może okazać się w tej samej mierze korzystny, jak i niekorzystny. Zatem trudno jednoznacznie przewidzieć przyszły stan agroklimatu i wynikający z tego poziom produkcji rolnej, gdyż niezależnie od tendencji globalnych, rola czynników lokalnych będzie znacząca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top