Plant communities formation on Chrząszczewska island, under the influence of saline water
 
More details
Hide details
1
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 69–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study was done on an area of Chrząszczewska Island, covered by meadow and pasture plants. On areas with saline plants a presence of grass communities has developed, with dominant species such as Festuca rubra, Agrostis stolonifera, whereas on areas of excessive moisture – Phragmites australis showed a great expansion. Of the halophytes Juncus gerardi, Triglochin maritimum and Plantago maritima could be distinguished. Together with the halophytes, Trifolium repens was quite commonly present. The share of halophytes in the plant community had no influence on content of organic compounds and the energy concentration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na wyspie Chrząszczewskiej w warunkach oddziaływania wód słonych
łąka słonoroślowa, skład florystyczny, Plon, wartość paszowa
Badania przeprowadzono na obszarze Wyspy Chrząszczewskiej porośniętej roślinnością łąkowo-pastwiskową. W warunkach występowania słonorośli ukształtowały się zbiorowiska trawiaste, z dominującym udziałem Festuca rubra, Agrostis stolonifera, a w warunkach zbyt wilgotnych dużą ekspansję wykazuje Phragmites australis. Wśród halofitów wyróżniały się: Juncus gerardi, Triglochin maritimum i Plantago maritima. Ze słonoroślami powszechnie występowała Trifolium repens. Udział słonorośli nie miał wyraźnego wpływu na kształtowanie się zwartości składników organicznych i koncentrację energii w suchej masie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125