Light conditions of photosynthetic production of eupsammic algal community in sandy beach of lake Piaseczno (Łęczna-Włodawa Lakeland)
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(86 - 1), 61-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Earlier field examinations of the primary productivity of an eupsammic algal community in a sandy beach of Lake Piaseczno have shown vertical stratification of the primary production of algae and chlorophyll a concentration in the ground. The chlorophyll concentrations decreased almost uniformly or from the ground surface, or their highest values were reported in the layer of 10-20 mm, depending on the time of measurements. On the other hand, the highest quantities of primary production were reported at a depth of 30-40 mm under the sand surface, regardless of the date of investigation. In the same station, on eight days of July (1994) with different solar conditions, light intensity (in the range of 400-700 nm – PhAR i.e. Photosynthetically Active Radiation) was measured, using the differential photometer "Aquatic PAR-Meter" (of Sonopan). One of its two sensing elements measured the light intensity on the sand surface as 100%, while the other, covered by the required thickness of sand, simultaneously registered light intensity as a percentage of the above figures. The measurable figures of light intensity reached a depth up to 6 mm only, in spite of the fact that primary production of algae in the sand reached a depth of up to 60 mm at least and its maximal figures were recorded at a depth of 30-40 mm.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki świetlne fotosyntetycznej produkcji zbiorowiska glonów eupsammonowych w piaszczystej plaży jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)
światło, piasek, fitoeupsammon, koncentracja chlorofilu, produkcja pierwotna
Terenowe badania pierwotnej produktywności eupsammonowego zbiorowiska glonów żyjących w piaszczystej plaży jeziora Piaseczno wykazały w gruncie pionową stratyfikację produkcji pierwotnej glonów i koncentracji chlorofilu a [2-6]. Koncentracja chlorofilu zależnie od terminu badań albo niemal równomiernie zmniejszała się od powierzchni gruntu, albo jej największe wartości stwierdzano na głębokości 1-2 cm. Natomiast produkcja pierwotna była niezależnie od terminu badań największa na głębokości 3-4 cm. W tym samym stanowisku, w ośmiu dniach lipca (1994) o zróżnicowanym usłonecznieniu, przeprowadzono pomiary intensywności światła (w zakresie 400-700 nm – PhAR, tj. fotosyntetycznie aktywnego promieniowania), przy użyciu różnicowego fotometru ("Aquatic PAR-Meter" firmy Sonopan). Jedna z jego fotokomórek mierzyła intensywność światła na powierzchni piasku jako 100%, podczas gdy druga – przykryta odpowiedniej grubości warstwą piasku – rejestrowała intensywność światła jako procent wyżej wymienionej wartości. Wymierne wartości intensywności światła sięgały tylko do głębokości 0,6 cm, mimo że pierwotna produkcja glonów w piasku sięgała co najmniej do głębokości 6 cm, a największe jej wartości stwierdzano na głębokości 3-4 cm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top