Physical results of barley grain moisture treatment
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 235–242
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The naked barley grain cv. Rastik, with an initial moisture content of 10%, was wetted during 1, 3, 6 and 9 hours and then dried in room conditions to the initial moisture content. Inner cracks in grain, caused by those processes, were detected using soft X-ray technique. The physical condition of the endosperm was described by the number of cracks. Barrel-shaped core samples, cut from selected kernels, were than subjected to uniaxial compression tests to determine the compressive strength (smax), modulus of elasticity (E), strain (emax) and specific work energy (wmax). The naked barley cv. Rastik is characterized by very low resistance to endosperm cracking. The average number of cracks for control sample amounted to 13.6 and grew with moistening time – up to 3 hours. Moistening time longer than 3 h decreased the compression strength and elasticity modulus of grain. Similar changes were observed in grain strain and specific work energy caused by earlier moistening. After a significant increase – till the ninth hour of moistening, a drop of these values were observed. No significant correlation was noted between these properties and numbers of inner cracks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fizyczne skutki zmian wilgotności ziarna jęczmienia
ziarno jęczmienia, rentgenografia, uszkodzenia wewnętrzne, właściwości mechaniczne
Ziarno jęczmienia odmiany Rastik o wilgotności 10% nawilżano w wodzie w czasie 1, 3, 6, 9 i 12 godzin, a następnie wysuszono w warunkach pokojowych do wilgotności początkowej. Ziarno zostało prześwietlone, a powstałe w wyniku nawilżania pęknięcia zarejestrowano na kliszach rentgenowskich. Stan fizyczny bielma określano liczbą pęknięć wewnętrznych. Z każdego ziarniaka wycięto próbkę rdzeniową i poddawano ją jednoosiowemu ściskaniu. Wyznaczono: maksymalne naprężenie ściskające (max), moduł sprężystości ziarna (E), odkształcenie (max) i pracę właściwą (wmax). Okazało się, że jęczmień nieoplewiony Rastik charakteryzuje się bardzo małą odpornością na pękanie bielma. Średnia liczba pęknięć dla ziarniaków próby kontrolnej wynosiła 13,6 i rosła z czasem nawilżania – do 3 godzin. Nawilżanie dłuższe niż 3 godziny obniżyło wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości ziarna. Zaobserwowano podobne zmiany odkształcenia ziarna i energii właściwej wywołanych wcześniejszym nawilżaniem. Po wyraźnym wzroście – do dziewiątej godziny nawilżania, nastąpił spadek tych wielkości. Badane cechy mechaniczne ziarna jęczmienia nie korelowały z liczbą pęknięć wewnętrznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125