Reclamation possibility of zachodniopomorskie region lakes using pulverizing aeration technology
 
More details
Hide details
1
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Zachodniopomorski Research Division in Szczecin, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
2
Regional Fund For Environmental Protection & Water Management, West Pomerania Region, Szczecin, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 947-957
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the cleanness state of Zachodniopomorskie region lakes and the environment advantages due to the use of wind kinetic energy driving of a new type of aerator in pulverizing aeration technology of lakes. The oxygen status changes of over-bed zone of the lakes Resko, Starzyc, Barlineckie and Zamkowe in direct impact of pulverizing aerator is also shown. The main aim of the research, conducted under the supervision of the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Szczecin in the frame of project no. 29/04/OW-BD/D, is to assess the effectiveness of the pulverizing aeration technology in the circumstances of Zachodniopomorskie region lakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba rekultywacji jezior województwa zachodniopomorskiego w technologii aeracji pulweryzacyjnej
jeziora, aeracja pulweryzacyjna, energia wiatru
W pracy przedstawiono stan czystości jezior woj. zachodniopomorskiego oraz korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania energii kinetycznej strumienia wiatru do napędu nowego typu aeratora w tzw. technologii aeracji pulweryzacyjnej. Ponadto przedstawiono wstępne wyniki badań zmian stanu natlenienia przydennych warstw jezior: Resko, Starzyc, Barlineckie i Zamkowe w strefie bezpośredniego oddziaływania aeratora i na głębokości wzorcowej. Głównym celem pilotowanych przez WFOŚ i GW w Szczecinie działań w ramach projektu Umowy Dotacji nr 29/04/OW-BD/D była ocena skuteczności technologii aeracji pulweryzacyjnej w warunkach jezior województwa zachodniopomorskiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top