RESEARCH PAPER
Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-12-30
 
 
Acta Agroph. 2002, (63), 99-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper a method of determination of hydraulic conductivity, permeability and diffusivity of gas in porous medium is presented. The obtained results confirmed that this method predict the transport properties of porous medium with the satisfactory accuracy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przepływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym – podejście statystyczne
przewodność wodna. przenikalność gazowa, dyfuzyjność gazu, model statystyczny, ośrodek porowaty
W pracy przedstawiono model statystyczny pozwalający na oszacowywanie przewodności wodnej , przenikalności i dyfuzyjności gazu z podstawowych danych fizycznych ośrodka porowatego i kilku danych kalibracyjnych. Otrzymane wyniki wskazują, że model ten oszacowuje właściwości transportowe ośrodka z zadowalającą dokładnością.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top