RESEARCH PAPER
Methods in soil physics and soil chemistry recommended by ISO (and Polish Commity Standarization)
 
More details
Hide details
1
Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-10
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 253-264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The short description of several ISO-methods are shown in this paper. Most of these methods concern the soil chemical properties, and few the physical characteristics. These ISO methods are translated on polish language and introduced by Polish Commity Standarization (PKN) as official polish standard methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody z zakresu fizyki i chemii gleb zalecane przez ISO (i PKN)
metody ISO, chemia gleby, fizyka gleby
W pracy przedstawiono krótki opis 21 metod ISO. Większość metod dotyczy właściwości chemicznych gleb, a kilka właściwości fizycznych. Te metody ISO zostały przetłumaczone na język polski i wprowadzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako oficjalne polskie metody wzorcowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top