RESEARCH PAPER
Empiric verification op the "SWATREZ" model under conditions at the "Hajdów" experimental research station
 
More details
Hide details
1
Lublin Technical University, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 109-113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the initial results of field research conducted at the "Hajdów" experimental research station near Lublin. Measurements show groundwater levels over a 1 month period. compared with the calculation results obtained by the "SWATREZ" simulation model over the same period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Empiryczna weryfikacja modelu ·"SWATREZ" w warunkach obiektu eksperymentalnego "Hajdów"
fizyka gleby, symulacja ruchu wody, model SWATREZ
Artykuł prezentuje wstępną weryfikację modelu SWATREZ, w warunkach obiektu eksperymentalnego Hajdów, zlokalizowanego w okolicach Lublina. Weryfikacja obejmowała wyniki obliczeń symulacyjnych głębokość i zwierciadła wody gruntowej, w okresie jednego miesiąca. Autorzy, wykazując dużą zgodność wyników symulacji, pomiarami polowymi, wskazują na konieczność szczegółowego rozpoznania własności fizyko-wodnych profilu glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top