RESEARCH PAPER
Simulation of an irrigation system for peat soils
 
More details
Hide details
1
Lublin Technical University, Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, Poland
 
2
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming, Głęboka 29, 20-612 Lublin, Poland
 
3
Hydro-engineering Institute of the Polish Academy of Sciences, Kościerska 7, 80-953 Gdańsk, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 97-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the use of selected numerical models which provide prognoses of water changes in soil profile, in steady state and dynamic conditions. The examples presented concern the estimation of the capillary rise range (model PODSIAK), the dynamics of moisture change in the profile of irrigated soil (model SWATREZ) and the economics of irrigation (model UGWTPN - IRRDEC), in peal soils conditions. Using the mathematical model methods described, the authors indicate significant facilities in comparison with traditional methods of land reclamation improvement and the process of regulation design.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Symulacja systemów nawadniających w warunkach gleb torfowych
fizyka gleby. symulacja ruchu wody, gleby torfowe
W artykule zaprezentowano zastosowanie wybranych modeli numerycznych umożliwiających prognozowanie stosunków wodnych w profilu glebowym, zarówno w ustalonych, jak i nieustalonych warunkach. Przedstawione przykłady obejmowały wyznaczenie zasięgu wzniosu kapilarnego (model PODSIAK), dynamiki zmian uwilgotnienia nawadnianego profilu glebowego (model SWATREZ) oraz ekonomiki nawodnień (model UGWTPN - IRROEC), w warunkach gleb torfowych. Autorzy. wykorzystując opisane metody modelowe, wskazują na znaczne ułatwienie prac projektowych związanych z melioracją obszarów torfowych w stosunku do metod tradycyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top