REVIEW PAPER
New programme route "Reclamation and land anagement" on programme area "Environmental protection" in Agriculture University in Szczecin
 
More details
Hide details
1
Zakład Erozji i Rekultywacji Gleb, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-442 Szczecin, Poland
 
2
Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
3
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-12
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 265-270
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In academic year 2000/2001 the students of Agriculture University in Szczecin will start the education on new Programme route "Reclamation and land management". This Programme route is a part of Programme area ,Environmental protection". In curriculum of the study the programme minimum ("core" curriculum) for Programme area "Environmental protection" is save and about 44% new subjects strictly connected with geology, geomorphology, hydrology, soil science, soil classification and cartography, as well as with the evaluation of land transformation, planning and designing of projects are introduced. More over some of the new subjects are devoted the reclamation works on waste lands and areas with degraded soils, remediation and revitalisation of soils and introduction the vegetation on surface of land. After the study the graduates are ready to design the reclamation projects of degraded area and management of reclamation works according to assumptions of designed project for given area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowa specjalność "Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów" na kierunku Ochrona środowiska w Akademii Rolniczej w Szczecinie
specjalność, rekultywacja gleb, zagospodarowanie gruntów, ochrona środowiska
W Akademii Rolniczej w Szczecinie w roku akademickim 2001/2002 rozpocznie się na kierunku "Ochrona środowiska" kształcenie studentów na nowej specjalności "Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów" (R i ZG). W programie studiów tej specjalności zachowano minimum programowe dla kierunku "Ochrona środowiska", a ponadto wprowadzono nowe przedmioty (44%) ściśle powiązane z geologią, geomorfologią, hydrologią, gleboznawstwem, klasyfikacją i kartografią gleboznawczą, oceną przekształceń, planowaniem i projektowaniem. Wprowadzono także przedmioty dotyczące zadań rekultywacyjnych na gruntach glebowych oraz bezglebowych, oczyszczania gleb, zazieleniania powierzchni przekształconych, rewitalizacji gruntów. Absolwent tych studiów uzyskuje przygotowanie w zakresie opracowania dokumentacji wykonania projektu rekultywacyjnego obiektu zdegradowanego oraz prowadzenia prac rekultywacyjnych wg projektu na danym obiekcie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top