RESEARCH PAPER
Long-term changes in the macrophytes of the Zagłębocze Lake in the Lublin Polesie
 
More details
Hide details
1
Department of Mycology. University of Warmia and Mazury, Żołnierska 14 str., 10-561 Olsztyn, Poland
 
2
Department of Botany and Nature Proteclion, University ar Warmia and Mazury, Żołnierska 14 str., 10-561 Olsztyn, Poland
 
3
Department of Hydrobiology and Ichthyology. University of Agriculture, Akademicka 15 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 25-36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Phytosociological studies on the littoral vegetation of the Zagłębocze Lake conducted in the summer or 1999 showed a considerable transformation or the phytolittoral. Extensive meadows with rare Lychnothamnus barbatus and Nitella flexilis disappeared completely. Formerly noted species: Chara mucronata, Myriophyllum alterniflorum (covering large areas) and other vascular plants were not found any longer. The place once occupied by vegetation with narrower ecological requirements was taken by photocenoses of Ceratophylletum demersi and Elodeetum canadensis; Phragmites austrialis superseded Potamogeton lucens, Scirpus lacustris and Heleocharis palustris.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Długoterminowe zmiany roślinności jeziora Zagłębocze na Polesiu Lubelskim
jeziora, makrofity, zespoły roślinne, gatunki ginące
Badania fitosocjologiczne roślinności jeziora Zagłębocze przeprowadzone latem 1999 roku wykazały dużą przebudowę fitolitoralu. Całkowicie zginęły rozległe łany z rzadką ramienicą Lychnothamnus harbatus oraz Nitella flexilis. Nie odnaleziono również wcześniej notowane gatunki Chara mucronata, Myriophyllum alterniflorum (tworzył duże powierzchnie) oraz inne rośliny naczyniowe. Miejsce roślinności o węższych wymaganiach ekologicznych zajęły fitocenozy Ceralophylletum demersi, Elodeetum canadensis, Potamogeton lucens oraz Scirpus lacuslris i Heleocharis polustris został wyparty przez Phragmites austrialis.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top