RESEARCH PAPER
Materiały do poznania wciornastków (Thysanoptera, Insecta) Polesia (Wschodnia Polska)
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, University of Agriculture, Akademicka 13 str., 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Zoology of the Institute of Biology, University of Maria Curie Skłodowska, Akademicka 19 str., 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 37-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A list of 87 species of thrips (Thysanoplera, Insecta) collected up to the present from the Polesie is presented. As many as 12 of the species are hygrophylous ones connected with plants building peat-bog communities. Among them, some are regarded as rare for the Polish fauna, e.g.: Belothrips acuminatus, Pelikanothrips kratochvili, Thrips menyanthidis, Liothrips austriacus, Liophloeothrips hungaricus, Megalothrips bonnani and Megathrips lativentris. Haplothrips utae has been noted for the first time in our country.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Material for studies on the thrips fauna (Thysanoptera, Insecta) of the Polesie Lubelskie Region (Eastern Poland)
wciornastki, gatunki rzadkie, charakterystyka ekologiczna, Polesie Lubelskie
Duże zróżnicowanie siedlisk oraz bogata szata roślinna Polesia sprawiły, że fauna Thysanoptera tego obszaru jest jedną z lepiej poznanych w porównaniu z innym regionami kraju. Dotychczas wykazano stąd 87 gatunków wciornastków. Zaliczono je do 6 grup ekologicznych wydzielonych na podstawie preferencji pokarmowych oraz środowisk bytowania i rozwoju owadów. Ostatnie badania nie potwierdziły występowania 7 gatunków podawanych wcześniej przez Sęczkowską. Wśród nich znajduje się rzadki w skali kraju Thrips incognitus. Najliczniej i najczęściej na badanym terenie notowano gatunki o szerokich zasięgach i dużej tolerancji pokarmowej. Wśród gatunków trawolubnych były to: Chirothrips manicatus i Haplothrips aculeatus, a wśród związanych z zielnymi roślinami dwuliściennymi: Frankliniella intonsa, Thrips atratus, T. fuscipennis, T. major i T. Physapus. Ponad polowa (57 gat.) wszystkich gatunków obserwowana była na jednym lub dwóch stanowiskach. W tej grupie znalazły się gatunki higrofilne, monofagiczne, znane z kilku stanowisk w kraju: Pelikanothrips kratochvili i Thrips menyanthidis oraz nowy dla polskiej fauny – Haplothrips utae. Również gatunki dendrofilne, żyjące pod korą próchniejących drzew lub w ściółce znajdowane były pojedynczo. W tej grupie zasługują na uwagę: żerujący na liściach drzew liściastych Liolhrips austriacus oraz mykofagiczne Liophloeothrips hungaricus. Megalothrips bonnani i Megathrips lativentris.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top