Links between agrophysics and agricultural engineering
 
More details
Hide details
1
Committee on Agricultural Engineering, Polish Academy of Sciences, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 479-485
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main problem addressed in this work is the position of agrophysics in the structure of Polish science, and the links between agrophysics and agricultural engineering. The authors place agrophysics in the field of agricultural sciences, in the branch of agronomy, and they stress the close relation of agrophysics with agricultural engineering.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Związki pomiędzy agrofizyką a inżynierią rolniczą
nauka, agrofizyka, inżynieria rolnicza, zakres, kierunki badań
Zasadniczym problemem podjętym w pracy jest umiejscowienie agrofizyki w strukturze nauki polskiej i podanie związków pomiędzy tą nauką a inżynierią rolniczą. Ukazując miejsce agrofizyki w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomia, autorzy podkreślają bliskie związki tej nauki z inżynierią rolniczą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top