Land use and soil evaluation in Wolyn Polesye
 
 
 
More details
Hide details
1
Ivan Franko State University, Doroshenka str. 41, 79000 Lviv, Ukraina
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 729-757
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents soil, their evaluation and use in Wolyn Polesye which covers area of 1.6 mln ha. It was shown unfavourable features of soils which are sandy, with low humus content, very acid, and of defective hydrophysical conditions. Unproper drainage of soil resulted in degradation processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Użytkowanie ziemi oraz jakość gleb Polesia Wołyńskiego
Polesie Wołyńskie, gleby
W pracy przedstawiono występowanie gleb, ich waloryzację i użytkowanie na terenie Polesia Wołyńskiego obejmującego obszar 1,6 mln ha. Wykazano niekorzystne cechy tych gleb w większości piaszczystych, o niskiej zawartości próchnicy i wysokim zakwaszeniu, jak też wadliwe ich cechy hydrofizyczne. Niewłaściwe osuszanie tych gleb spowodowało nasilenie procesów degradacyjnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top