RESEARCH PAPER
Investigations on the radionuclide contamination in the soils of Shatsk National Natural Park (the Volyn region, Ukraine) in the period 1994-2000
 
More details
Hide details
1
Physics Department, Lviv Ivan Franko National University, Dragomanov 19 str., 79005 Lviv, Ukraine
 
 
Publication date: 2021-01-11
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 105-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of studies on the radionuclide contamination in the soils taken from the western part of the territory of the Shatsk National Natural Park (ShNNP. the Volyn region, Ukraine) performed in the period 1994-2000 have been presented. Basing on the experimental results, a graph of the 137Cs density contamination in the soils of the investigated territory was drawn. The investigation carried out on the 137Cs vertical distribution in various kinds of soils from the Park and the forecasting changes in the distribution at a depth of up to 50 cm in the case of sod loamy sandy gleyed soil of the Park for the next 75 years have been done.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania zanieczyszczeń radionuklidami gleb Szackiego Parku Narodowego (Region Wolyński, Ukraina) w latach 1994-2000
gleby, skażenie radioaktywne, Szacki Park Narodowy, Ukraina
W pracy przedstawiono wyniki badań zanieczyszczeń radionuklidami próbek gleb skażonych wybuchem elektrowni w Czernobylu, pobieranych w latach 1994-2000 z zachodniej części terenu Szackiego Parku Narodowego. Stwierdzono zawartość w glebach zarówno naturalnych radionuklidów, jak również radioaktywnego 137Cs i w mniejszej części 134Cs. Przewidziano, że zmiany stężenia cezu w warstwie 50 cm gleby będą następować przez następne 75 lat.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top