RESEARCH PAPER
Possibilities of bringing into relationship some agrophysical and agrochemical studies
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural Academy, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (60), 45–51
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper to study the relationships between agrophysical and agrochemical research more thoroughly were based on up-to-date and perspective tasks and trends both in agrophysical research. It was proved that possibilities for more precise connections between these to disciplines exist explicitly. The are particularly evident in the fallowing range: elaboration of models relating various soil fertility elements; relationships between fertilization and crop yield quality versus soil water solution and its migration, temperature, oxygenation or energy flow factors.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre możliwości powiązania badań agrofizycznych z chemiczno-rolniczymi
współzależności, badania agrofizyczne, chemiczno-rolnicze, metodyka, modele
Oceniano szansę pogłębienia współzależności w badaniach agrofizycznych z chemiczno-rolniczymi. Podstawą rozważań były dotychczasowe oraz perspektywiczne kierunki i zakresy badań agrofizyki i chemii rolnej . Stwierdzono, że istnieją możliwości ściślejszego powiązania badań pomiędzy tymi kierunkami. Szczególnie w zakresie opracowywania modeli współzależności pomiędzy różnymi elementami żyzności gleby, nawożenia i jakości plonu a roztworem glebowym i jego przemieszczaniem, temperaturą, natlenieniem czy też czynnikami energetycznymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125