RESEARCH PAPER
Presowing biostimulation of sugar beet seeds with white light
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
2
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-033 Lublin, Poland
 
3
Institute of Physics, University of Maria Curie-Skłodowska, Plac M. Skłodowskiej-Curie 5, 20-031 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-26
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 41-47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the results of studies dealing with presowing biostimulation of sugar beet seeds Dojana cultivar with white light and its effect on successive yield and chemical properties. The biostimulation was carried out with the use of specific devices with four halogen reflexion bulbs of 100 W each. The seeds were irradiated during free fall. The results of study proved the small increase of roots yield. Laboratory studies proved considerable increase of sugar content (1%) in sugar beet roots as a result of presowing biostimulation with white light. Positive effects, like decrease in melassigenic components like K, Na and α-amino acid N content was also observed. Due to these positive effects, the loss of sugar in melasses was reduced and the technological sugar yield was elevated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiewna biostymulacja światłem białym nasion buraków cukrowych
biostymulacja światłem białym, nasiona buraków cukrowych, korzenie buraków, właściwości chemiczne korzeni
W pracy przeprowadzono badania wpływu przedsiewnej biostymulacji światłem białym nasion buraków cukrowych odmiany Dojana na plon i właściwości chemiczne korzeni. Biostymulacji nasion dokonano przy użyciu specjalnie do tego celu zbudowanego urządzenia, w którym żródłem światła były cztery żarówki halogenowe z odblaskiem o mocy 100 W każda. Nasiona naświetlane były w trakcie spadku swobodnego. Wyniki badań doświadczenia polowego wskazują na niewielki wzrost plonu korzeni spowodowany przedsiewną biostymulacją nasion. Pomiary laboratoryjne właściwości chemicznych korzeni wykazały znaczny wzrost zawartości cukru (ok. 1%) w burakach wyrosłych z nasion przedsiewnie biostymulowanych światłem białym. Poprawie uległa również wartość technologiczna korzeni, co wyraża się w zmniejszeniu zawartości składników melasotwórczych takich jak: sód, potas oraz azot α-aminokwasowy. W wyniku mniejszej zawartości tych składników zmniejszyły się straty cukru w melasie i zwiększył się plon technologiczny cukru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top