Influence of weather anomalies during flowering and ripening of red clover in 2006 on seed yield and its structure
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 235-243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of drought as well as precipitation excess during flowering and ripening of red clover (Dajana cv.) on seed yield and its structure was examined in 2006. The study results were achieved from a strict field experiment carried out in the Experimental Station Parczew. The experiment was localized on good rye complex and was set by means of split-plot method in four replications. The first order factor consisted of the cutting time of protection plant in sowing year (1. at the stage of spring barley tillering for green forage, 2. at the stage of full ripeness for seeds). The second order factor consisted of microelements rates (0; B-0.3; Mo-0.01; B-0.3 + Mo-0.01; B-0.6; Mo-0.02; B-0.6 + Mo-0.02 kg ha-1). Drought during the plant flowering decreased the number of generative shoots by almost 5 times, number of heads per 1m2 by 6 times, and 1.6-fold the number of seeds in head as compared with mean values for these elements in 2004-2005. Excessive rainfalls during plant ripening decreased the 1000-seed weight by 9%. Applied microelements (B and Mo) significantly differentiated the number of generative shoots and heads per 1 m2, number of seeds per head, harvested and potential seed yields. In 2006, very small seed yields were harvested (from 46 to 53 kg ha-1) which were over 8 times lower than those achieved in 2004-2005.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ anomalii pogodowych podczas kwitnienia i dojrzewania koniczyny czerwonej w 2006 roku na wielkość i strukturę plonu nasion
koniczyna czerwona, susza, nadmiar opadów, plony nasion
W 2006 roku badano wpływ suszy w okresie kwitnienia oraz nadmiaru opadów podczas dojrzewania koniczyny czerwonej (odmiana Dajana) na strukturę i plony nasion. Wyniki badań pochodzą ze ścisłego doświadczenia polowego, w Polowej Stacji Doświadczalnej – Parczew. Eksperyment zlokalizowano na glebie kompleksu żytniego dobrego i prowadzono metodą split-plot, w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były terminy koszenia rośliny ochronnej w roku siewu (1. w fazie kłoszenia jęczmienia jarego na zielonkę, 2. w fazie dojrzałości pełnej na ziarno). Czynnikiem drugiego rzędu były dawki mikroelementów (0; B-0,3; Mo-0,01; B-0,3 + Mo-0,01; B-0,6; Mo-0,02; B-0,6 + Mo-0,02 kg•ha-1). Susza podczas kwitnienia roślin obniżyła ponad 5-krotnie liczbę pędów generatywnych, ponad 6-krotnie liczbę główek na 1 m2 oraz 1,6-raza liczbę nasion w główce, w porównaniu ze średnimi wartościami tych elementów, w latach 2004-2005. Nadmierne opady w podokresie dojrzewanie roślin zmniejszyły masę 1000 nasion o 9%. Zastosowane mikroelementy (B i Mo) istotnie zróżnicowały liczbę pędów generatywnych i główek na 1m2, liczbę nasion w główce, plony nasion zebrane oraz potencjalne. W 2006 roku zebrano bardzo małe plony nasion, bo od 46 do 53 kg•ha-1, które były mniejsze ponad 8-razy od osiągniętych średnio w latach 2004-2005.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top