Influence of weak electromagnetic fields and radiation on the germination and growth process of seeds of cordamine impatiens
 
More details
Hide details
1
Faculty of Technical Sciences, Warmia and Mazuria University, ul. Okrzei 1a, 10-226 Olsztyn
 
2
Faculty of Mathematics Methods and Computer Sciences, Warmia and Mazuria University, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 202-212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Electromagnetic field (radiation) is generated by appliances powered by or producing electricity, such as, e.g., computer monitors, television screens, etc. Biological processes are mainly regulated by electromagnetic signals affecting biochemical processes in living organisms. The aim of this study was to test the influence of magnetic field (radiation) on the seed germination process, the growth of Cordamine Ipatiens, and on vitamin C concentration in the plant sprouts. The magnetic field sources were TV and computer monitors. The germination process is depicted by means of a logistic curve. The speed of germination was calculated as well as the time necessary for the seeds to start germinating at a maximum speed under or without the magnetic field influence.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ słabych pól i promieniowania elektromagnetycznego na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy
kiełkowanie, krzywa logistyczna
Pola i promieniowania elektromagnetyczne są generowane przez urządzenia zasilane energią elektryczną lub same wytwarzające tę energię. Do urządzeń zasilanych energią elektryczną zaliczamy między innymi: ekrany kineskopowe, monitory komputerów i telewizorów. Główną rolę w regulacji procesów biologicznych odgrywają sygnały elektromagnetyczne, które są sprzężone z procesami biochemicznymi w organizmach. Celem pracy było zbadanie wpływu pól i promieniowania elektromagnetycznego (e-m) na proces kiełkowania nasion i wzrost rzeżuchy nacierpkowej (Cordamine Ipatiens) oraz zawartość witaminy C w pędach nadziemnych roślin. Źródłem pola i promieniowania e-m były monitor telewizyjny (TV) i komputerowy. Proces kiełkowania opisano krzywą logistyczną. Obliczono szybkość kiełkowania i czas po którym nastąpiła maksymalna szybkość kiełkowania w obecności promieniowania e-m (pomiary na świetle) i bez promieniowania e-m (pomiary w ciemności), w obecności tego samego pola e-m.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top