Influence of pre-sowing grain stimulation with variable magnetic field on technological quality of spring wheat grown on a soil developed from loess
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Tillage and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 101-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study dealt with the indices of grain technological quality of two spring wheat cultivars (Koksa and Tybalt) depending on the seeding material stimulation intensity using variable magnetic field (50 Hz, B = 30 mT, for 8 or 15 seconds).The study was conducted in the period of 3 years (2006-2008). It was found that the weather conditions during the vegetation period exerted a major effect on grain technological quality. Grain of cv. Koksa, as compared to that of cv. Tybalt, regardless of the stimulation level, contained significantly more protein, gluten, and ash. The Zeleny’s sedimentation index and grain density were higher, while grain uniformity and sedimentation number were lower. Pre-sowing stimulation with variable magnetic field significantly decreased only the Zeleny’s sedimentation index value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetycznym na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej uprawianej na glebie wytworzonej z lessu
pszenica jara, pole magnetyczne, jakość technologiczna ziarna
Przedstawiono wyróżniki jakości technologicznej ziarna dwóch odmian pszenicy jarej (Koksa i Tybalt) w zależności od poziomu stymulacji materiału siewnego zmiennym polem magnetycznym 50 Hz indukcji B = 30 mT przez 8 lub 15 sekund. Badania prowadzono przez trzy lata (2006-2008). Wykazano, że największy wpływ na jakość technologiczną ziarna miał przebieg pogody w okresie wegetacji. Ziarno odmiany Koksa w porównaniu z odmianą Tybalt niezależnie od poziomu stymulacji zawierało istotnie więcej białka, glutenu i popiołu, wyższy był też wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego i gęstość ziarna, a mniejsze było wyrównanie ziarna i liczba opadania. Przedsiewna stymulacja polem magnetycznym istotnie zmniejszała tylko wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top