Influence of moisture on rheological characteristics of the kernel of wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation and Maintenance in the Food Industry, Agricultural University ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin e-mail: Grzegorz.Lysiak@ar.lublin.pl
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 91-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of studies on the influence of moisture on the relaxation characteristics obtained during uniaxial compression of single wheat kernels. The Polish wheat cv. Kobra, at six different moisture levels, i.e. 10, 12 14, 16, 18, and 20%, was used in the research. The experiments were made with the help of a Zwick Z020 universal machine. Individual wheat kernels were compressed with constant load value of 50 N between two flat plates. Relaxation time was equal to 5 minutes. Values of the relaxation parameter Y(t) were established for the determined relaxation time. Parameters k1 and k2 for a model presented by Peleg and Normand were also calculated. Increase of kernels moisture caused the load at relaxation time as well as the relaxation parameter Y(t) to decrease. Coefficients k1 and k2 decreased with the moisture rise. A linear relation between the two model coefficients was observed. The influence of kernel moisture on the analysed parameters was described in the form of regression equations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności na cechy reologiczne ziarna pszenicy
pszenica, charakterystyki reologiczne, relaksacja, wilgotność
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności ziarna pszenicy na charakter krzywych relaksacji uzyskanych w teście osiowego ściskania ziarna. Do badań użyto ziarno pszenicy odmiany Kobra o wilgotności od 10 do 20%. Pomiary zrealizowano na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020. Pojedyncze ziarna pszenicy obciążano do stałej wartości siły 50 N, a czas relaksacji wynosił 5 minut. Wyznaczono wartości parametru Y(t) w przyjętym czasie relaksacji. Określono również parametry k1 i k2 dla modelu przedstawionego przez Pelega i Normanda. Wraz ze wzrostem wilgotności ziarna malała średnia wartość siły po pięciominutowym czasie relaksacji, zmniejszały się jednocześnie wartości parametru relaksacji Y(t). Ze wzrostem wilgotności pszenicy zmniejszały się również wartości parametrów k1 i k2. Wpływ wilgotności na analizowane parametry opisano w postaci równań regresji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top