Influence of moisture content of cereal grains on extrusion process
 
More details
Hide details
1
Department of Food Industry Machinery Operation, University of Life Sciences in Lublin ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 155-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the influence of moisture on energy requirements in the process of extrusion and on the index of material susceptibility to compaction and agglomerates quality, for grain of corn, oats and wheat. The results showed that energy requirements at the particular stages of extrusion depend both on moisture and on the species of cereal grains. It was found that with increase in moisture there is a decrease in the work of compression, work of extrusion and in the value of the index characterising the susceptibility of the material to compaction. Higher level of moisture has a positive effect on agglomeration ability and, contrary, negative one on the strength of agglomerates and their quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności śruty zbożowej na proces wytłaczania
parametry wytłaczania, kukurydza, owies, pszenica, wilgotność
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności na nakłady energii w procesie wytłaczania, podatności materiału na aglomerowanie oraz jakość aglomeratów śruty kukurydzy, owsa i pszenicy. Wyniki wykazały, że nakłady energii poszczególnych faz wytłaczania zależą zarówno od wilgotności jak i rodzaju ziarna zboża. Stwierdzono, że ze wzrostem wilgotności maleje praca zagęszczania, praca wytłaczania oraz współczynnik charakteryzujący podatność materiału na zagęszczanie. Zwiększenie wilgotności powoduje polepszenie podatności materiału na aglomerowanie oraz pogarsza jakość aglomeratu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top