Lubrication properties of vegetable and mineral oils used for cutting mechanism of chainsaws
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 145-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral oils are commonly used for the lubrication of chainsaw cutting mechanisms working for wood gain and treatment. As the lubrication mechanism is an open system, all waste oil are thrown out into the surroundings. The problem of inserting into the environment hard to dissolve hydrocarbons is the reason for the attempts to study biodegradable oils, also vegetable oils. The physical and chemical properties of chosen mineral and vegetable oils, as well as their practical usefulness for cutting mechanism of chainsaws, are presented. The following oils: bio type Ecolube from Italy and Biotop from Germany, two commonly used mineral oils: Vexol Special and Pilar, as well as the manufactured oil Sinapis-Bio, produced on the base of oil from mustard production line. Obtained results showed that mustard oil, modified by fragmentary esterification, can be used as base for lubrication oil. Sinapis-Bio oil tested in practical application for cutting mechanism of chainsaws, obtained positive opinions as a lubrication product.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości smarne olejów roślinnych i mineralnych stosowanych w układach tnących pilarek
smarowe olej roślinne, układ tnący pilarek
Do smarowania układów tnących pilarek łańcuchowych służących do pozyskania i obróbki drewna powszechnie używane są oleje ropopochodne. Ponieważ układ smarowania pilarek jest układem otwartym całość użytego oleju zostaje wyrzucona do otoczenia. Problem wprowadzania do środowiska trudno rozkładalnych węglowodorów wymusza prowadzenie prac badawczych nad zasto-sowaniem olejów biodegradowalnych w tym pochodzenia roślinnego. W pracy przedstawiono właściwości fizyczne i chemiczne wybranych olejów na bazie mineralnej i roślinnej oraz porównano efekty smarowania mechanizmu tnącego pilarki typowym olejem mineralnym i roślinnym olejem własnym. Badaniami objęto: dwa oleje typu bio, Ecolube włoski ekologiczny olej biodegradowalny (producent Oleo-Mac) oraz Biotop niemiecki olej smarowy wytwarzany na bazie oleju roślinnego (producent Dolmar), dwa powszechnie stosowane polskie oleje mineralne: Vexol Special i Pilar oraz olej własnej produkcji Sinapis-Bio wytworzony na bazie oleju gorczycowego pochodzącego z linii technologicznej procesu tłoczenia nasion gorczycy do produkcji musztardy. W oparciu o uzyskane wyniki można stwierdzić, że zmodyfikowany częściową estryfikacją olej gorczycowy może być bazą dla oleju smarowego. Opracowany olej Sinapis-Bio przetestowany w praktycznym wykorzystaniu do smarowania układu tnącego pilarki łańcuchowej uzyskał pozytywną ocenę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top