RESEARCH PAPER
Acoustic emission in compression tests of vegetables and fruits tissues
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, PoIish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (72), 205-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Acoustic emission is used for investigation of crac1dng processes in materials like: metal, rock, concrete, wood, soil, etc. The soft plant tissues as fruits and vegetables are highly susceptible to mechanical damage. In the paper apparatus and method of acoustic emission are described. Results of experiments with potato tuber tissue showed that mechanical damages of the plant tissue can be investigated by acoustic emission.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców
emisja akustyczna, tkanka roślinna, pękanie
Emisja akustyczna jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach nauki, zwłaszcza tam, gdzie istotne są zagadnienia związane z pękaniem struktury materiału. Problemy te występują również w tkankach roślinnych, szczególnie w uwodnionych tkankach owoców i warzyw. W pracy opisano aparaturę i metodykę związaną z zastosowaniem metody emisji akustycznej do badania tkanek owoców i warzyw. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych dla tkanki bulwy ziemniaka, które wykazały przydatność emisji akustycznej do tego typu materiałów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top