Influence of conditions of sweet corn kernels separation on cutter work parameters and quality of material
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Machinery, University of Agriculture, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 743-751
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the study was to define the influence of sweet corn kernel separation on cutter work parameters and on quality of material. Investigation of the influence of variable conditions of sweet corn kernels separation from cobs was conducted with the use of a stationary cutter. Measurements were conducted at knife head speeds in the range from 1600 to 2560 r.p.m. and at a constant speed of cob feeder which was equal to 0,31 ms-1. The process of kernels separation from cob cores was realized with and without the use of technological water. The unit power consumption, the cutter throughput capacity as well as the quality of obtained material were defined for these variable conditions of cutting kernels. Statistical analysis of obtained results of the investigations showed that the change of conditions of kernels cutting and rotational speed of cutter head had a statistically significant influence on tested parameters of cutter work and on the quality of material.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków oddzielania ziarna kukurydzy cukrowej na parametry pracy obcinarki i jakość surowca
kukurydza cukrowa, kolby, oddzielanie ziarna, pobór mocy, jakość surowca
Celem badań było określenie wpływu oddzielania ziarna kukurydzy cukrowej na parametry pracy obcinarki i jakość surowca. Badania wpływu zmiennych warunków oddzielania ziarna od kolb kukurydzy cukrowej przeprowadzono przy użyciu stacjonarnej obcinarki. Pomiary prowadzono przy prędkości obrotowej głowicy nożowej w zakresie 1600 do 2560 obr×min-1 i stałej prędkości podajnika kolb, która wynosiła 0,31 m×s-1. Proces oddzielania ziarna od rdzeni kolb realizowano bez udziału wody technologicznej oraz z jej udziałem. Dla tych zmiennych warunków odcinania ziarna określano pobór jednostkowej mocy, przepustowość obcinarki oraz jakość otrzymywanego surowca. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała, że zmiana warunków odcinania ziarna i prędkości obrotowej głowicy tnącej wpływały istotnie statystycznie na badane parametry pracy obcinarki oraz jakość surowca.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top