Influence of alternating magnetic field on the germination of seeds with low germination capacity
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 429–435
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper deals with the problem of changes in germination capacity of seeds with low germination capacity after pre-sowing exposure to artificial alternating magnetic field with 50 Hz frequency. The study was focused on examination on the effect of short (30 s) exposure to B = 30 mT magnetic field on germination of four-year-old seeds of various vegetables. The results show that pre-exposure to alternating magnetic field may have both positive and negative effect on germination. A significant increase of germination capacity was observed for bean, cucumber and radish seeds. Also a positive, but not significant, effect of seed pre-sowing treatment was observed for string bean and spinach. A decrease of germination capacity after pre-sowing treatment was recorded for coriander plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion o niskiej zdolności kiełkowania
stare nasiona, stymulacja magnetyczna, kiełkowanie, zdolność kiełkowania
Stosowane są różne metody fizyczne poprawy jakości materiału siewnego, do których należy naświetlanie nasion światłem lasera helowo-neonowego, stymulacja polem magnetycznym lub elektrycznym, gdzie w przypadku zastosowania zmiennego pola magnetycznego o częstości 50 Hz i indukcji 30 mT wielokrotnie potwierdzony został jego pozytywny wpływ na kiełkowanie różnych nasion. W pracy przedstawiono wyniki badań stymulacji zmiennym polem magnetycznym nasion starych, czteroletnich, o niskiej zdolności kiełkowania, których okres gwarancji minął. Uzyskane wyniki badań świadczą o pozytywnym wpływie stymulacji na kiełkowanie nasion fasoli, ogórka i rzodkwi, oraz niewielkim pozytywnym wpływie na kiełkowanie nasion fasoli szparagowej i szpinaku. Jedynie w przypadku nasion kolendry wpływ pola magnetycznego był negatywny na kiełkowanie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125