Grain quality of spring wheat cultivars (Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.) planted in late autumn and spring
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Growth Principles and Experimental Methodology, UTP University of Science and Technology, 20 Kordeckiego, 85-225 Bydgoszcz, Poland
2
Department of Agricultural Chemistry, UTP University of Science and Technology, 5 Seminaryjna, 85-326 Bydgoszcz, Poland
Publication date: 2018-02-09
 
Acta Agroph. 2017, 24(4), 613–624
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study, based on two growing cycles (2012-2013 and 2013-2014), was conducted as a field experiment at the Mochelek Experimental Station of the University of Science and Technology, Bydgoszcz, and comprised eight experimental treatments in four replicates. The objective of the study was to evaluate the effect of the time of sowing (facultative vs. spring) on the qualitative characteristics of wheat grain. Four cultivars were selected for the, according to theirs attributes for facultative time of sowing and grain utility. The laboratory analyses of grain consisted in the determination of bulk density of the grain, falling number, wet gluten content, total protein content and sedimentation value according to Zeleny. Statistical analysis revealed that both the time of sowing and the cultivar, as well as the interaction of these factors, affected the grain characteristics. The grain of tested spring wheat cultivars sown in March was characterised by higher protein content, gluten content and sedimentation index than those from spring sowing. Moreover, the facultative sowing had a positive effect on grain density and falling number. The highest amount of protein and wet gluten content in grain was the attribute of cultivar ‘Bombona’.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
akość ziarna jarych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.) uprawianych w późnojesiennym i wiosennym terminie siewu
pszenica jara, Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol, siew przewódkowy, siew wiosenny, jakość ziarna
Badania przeprowadzono w latach 2012-2014 w Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zlokalizowanej w miejscowości Mochełek, w gminie Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie. Eksperyment obejmował osiem obiektów doświadczalnych, w czterech powtórzeniach. Celem pracy było określenie wpływu różnych terminów siewu na kształtowanie się cech jakościowych ziarna czterech jarych odmian pszenicy zwyczajnej. Oznaczono: gęstość w stanie usypowym, wartość liczby opadania, zawartość białka ogólnego, ilość glutenu mokrego oraz wartość wskaźnika sedymentacji wg Zeleny’ego. Za pomocą analizy statystycznej wykazano, że zarówno termin siewu, odmiana, jak i współdziałanie tych czynników ma wpływ na wielkość badanych cech. Ziarno badanych odmian pszenicy jarej wysianych w marcu charakteryzowało się większą zawartością białka, ilością glutenu oraz wartością wskaźnika sedymentacji niż tych z siewu późnojesiennego. Natomiast siew przewódkowy pozytywnie wpłynął na gęstość ziarna w stanie usypowym oraz wartość liczby opadania. Największą ilością białka oraz glutenu mokrego w ziarnie wyróżniała się odmiana ‘Bombonaʼ.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125