CO2 and CH4 concentration in muck-mineral soil profile irrigated with municipal wastewater
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 607-615
 
KEYWORDS
ABSTRACT
CO2 and CH4 concentrations were measured in mineral-muck soil profile irrigated with 60 and 120 mm doses of municipal wastewater after purification. Rapid increase of CO2 and CH4 concentrations was observed after the irrigation. Maximum concentrations of CO2 and CH4 occurred on the second day after irrigation with one dose of municipal wastewater and they reached 5% and 347 mg kg-1, respectively. Further increase of CO2 and CH4 concentrations was observed after irrigation with increased amount of nutrients in double dose of wastewater with maximum equal to 5.1% and 3090 mg kg-1 recorded on the second and third day from irrigation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stężenie CO2 i CH4 w profilu gleby mineralno-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi
stężenie CO2, stężenie CH4, gleba organiczna, oczyszczone ścieki miejskie
W badaniach polowych określono zmiany stężenia CO2 i CH4 w profilu gleby mineralno-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami miejskimi wnoszonymi w dawkach 60 mm i 120 mm, w funkcji głębokości gleby i czasu nawodnień. Stwierdzono szybki wzrost stężenia CO2 i CH4 po wprowadzeniu ścieków z maksimum przypadającym odpowiednio na drugi dzień po nawodnieniu pojedynczą dawką ścieków, które wyniosły odpowiednio 5% i 347 mg•kg-1. Zwiększenie dawki substancji pokarmowych, wnoszonych w przypadku podwójnej dawki ścieków, spowodowało dodatkowe zwiększenie stężeń CO2 i CH4 do maksymalnych wartości 5,1% i 3090 mg•kg-1 odpowiednio w 2 i 3 dniu po nawodnieniu, które zmierzono na głębokościach 70 i 100 cm.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top