Geometric features of vetch seed (Vicia sativa L.) particles in efficiency estimation of grinding in grain hammer mill
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering and Natural Resources, University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 7-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents effects of collisions between vetch seeds var. Hanka and hammers of feed mill. The average vetch seed moisture was 10%. The average circularity of whole vetch seed amounted to 0.86±0.03; for sieve residue of ground seeds on sieve mesh of 2.0 mm the average circularity was from 0.75±0.07 to 0.78±0.07. The vetch seed grinding showed that the highest grinding hammer velocity (above 768 rad s-1) resulted in a lot of small particles. The average projection area of these particles varied from 0.35±0.42 mm2 to 0.48±0.46 mm2; the average perimeter was from 2.26±1.49 mm to 2.69±1.39 mm, and the average calculated circularity amounted to from 0.70±0.13 to 0.72±0.11. The circularity values showed that the shapes of the smaller vetch seed particles were more irregular.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie cech geometrycznych cząstek nasion wyki w ocenie skuteczności rozdrabniacza bijakowego
rozdrabnianie, nasiona wyki, właściwości geometryczne, powierzchnia rzutu, współczynnik kołowy
W pracy analizowano skutki zderzenia nasion wyki jarej odmiany Hanka z bijakami rozdrabniacza. Rozdrabnianie wykonano na próbkach nasion o wilgotności 10%. Średni współczynnik kołowy dla rzutów całych nasion wyki wynosił 0,86±0,03, dla rozdrobnionych nasion pozostałych podczas odsiewania na sicie o wymiarach oczek 2,0 mm wynosił od 0,75±0,07 do 0,78±0,07. Rozdrabniając nasiona wyki z większymi prędkościami wirowania bijaków tj. powyżej 768 rads-1 uzyskano bardzo duże liczby cząsteczek małych, których średnia powierzchnia rzutu cząsteczek wynosiła od 0,35±0,42 mm2 do 0,48±0,46 mm2, średni obwód wynosił od 2,26±1,49 mm do 2,69±1,39 mm a obliczony średni współczynnik kołowy miał wartość od 0,70±0,13 do 0,72±0,11. Na podstawie wartości obliczonych współczynników kołowych można przypuszczać, że cząsteczki mniejsze rozdrobnionych nasion wyki posiadają kształty bardziej nieregularne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top