Geometric features of vetch seed (Vicia sativa L.) particles in efficiency estimation of grinding in grain hammer mill
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering and Natural Resources, University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 7–18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents effects of collisions between vetch seeds var. Hanka and hammers of feed mill. The average vetch seed moisture was 10%. The average circularity of whole vetch seed amounted to 0.86±0.03; for sieve residue of ground seeds on sieve mesh of 2.0 mm the average circularity was from 0.75±0.07 to 0.78±0.07. The vetch seed grinding showed that the highest grinding hammer velocity (above 768 rad s-1) resulted in a lot of small particles. The average projection area of these particles varied from 0.35±0.42 mm2 to 0.48±0.46 mm2; the average perimeter was from 2.26±1.49 mm to 2.69±1.39 mm, and the average calculated circularity amounted to from 0.70±0.13 to 0.72±0.11. The circularity values showed that the shapes of the smaller vetch seed particles were more irregular.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie cech geometrycznych cząstek nasion wyki w ocenie skuteczności rozdrabniacza bijakowego
rozdrabnianie, nasiona wyki, właściwości geometryczne, powierzchnia rzutu, współczynnik kołowy
W pracy analizowano skutki zderzenia nasion wyki jarej odmiany Hanka z bijakami rozdrabniacza. Rozdrabnianie wykonano na próbkach nasion o wilgotności 10%. Średni współczynnik kołowy dla rzutów całych nasion wyki wynosił 0,86±0,03, dla rozdrobnionych nasion pozostałych podczas odsiewania na sicie o wymiarach oczek 2,0 mm wynosił od 0,75±0,07 do 0,78±0,07. Rozdrabniając nasiona wyki z większymi prędkościami wirowania bijaków tj. powyżej 768 rads-1 uzyskano bardzo duże liczby cząsteczek małych, których średnia powierzchnia rzutu cząsteczek wynosiła od 0,35±0,42 mm2 do 0,48±0,46 mm2, średni obwód wynosił od 2,26±1,49 mm do 2,69±1,39 mm a obliczony średni współczynnik kołowy miał wartość od 0,70±0,13 do 0,72±0,11. Na podstawie wartości obliczonych współczynników kołowych można przypuszczać, że cząsteczki mniejsze rozdrobnionych nasion wyki posiadają kształty bardziej nieregularne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125