Geometric features of morphological parts of linseeds after dehulling
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Engineering and Natural Resources, University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 7–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents effects of collisions between seeds and disk of hulling machine during the removal of seed coats of linseeds. The average linseed moisture was 6%. The average projection area of non dehulled linseeds at hulling disk velocity 1 = 549.5 rad s-1 amounted to 7.44 mm2. The average projection area of non dehulled linseed at hulling disk velocity 7 = 889.7 rad s-1 was 6.89 mm2. The biggest average circularity of linseed was obtained when hulling disk rotated at velocity 1 = 549.5 rad s-1 and amounted to 0.69. The greatest quantity of cotyledons was obtained for hulling disk velocity 4 = 743.1 rad s-1 and it amounted to more than 20%. The share of cotyledons after linseed dehulling at tangential disk velocity of 549.5-683.5 rad s-1 amounted to 9.5-14.5%. The experiment showed that an increase in disk speed above 5 = 794.4 rad s-1 resulted in increasing content of crumbled particles of linseed, amounting to 30%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości geometryczne części morfologicznych nasion lnu poddanych usuwaniu okrywy owocowo-nasiennej
obłuskiwanie, tarcza obłuskująca, nasiona lnu, właściwości geometryczne
W pracy analizowano skutki zderzenia między nasionami lnu z tarczą obłuskującą podczas usuwania okrywy owocowo-nasiennej. Obłuskiwanie wykonano na próbkach nasion o wilgotności 6%. Średnie pole powierzchni badanych nasion lnu, które nie uległy obłuskaniu gdy tarcza obłuskująca wirowała z prędkością 1 = 549,5 rad•s-1 wynosiło P = 7,44 mm2 oraz dla prędkości wirowania tarczy 7 = 889,7 rad•s-1 wynosiło P = 6,89 mm2. Największy średni współczynnik kolistości posiadały nasiona lnu obłuskiwane z prędkością wirowania tarczy 1 = 549,5 rad•s-1 i wynosił 0,69. Najwięcej uwolnionych liścieni uzyskano gdy tarcza obłuskująca obracała się z prędkością 4 = 743,1 rad•s-1 i było ich ponad 20%. Obłuskując nasiona lnu z prędkościami tarczy od 1 = 549,5 rad•s-1 do 3 = 683,5 rad•s-1 udział uwolnionych liścieni wynosił od 9,5% do 14,5%. Obłuskując nasiona lnu z prędkością kątową tarczy powyżej 5 = 794,4 rad•s-1 powstaje dużo nadmiernie rozdrobnionych cząsteczek części morfologicznych nasion, które stanowią 30% wszystkich uzyskanych frakcji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125