Estimation of effect of he-ne laser beam on germination capacity of white clover variety of Anda cultivar
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Department of Crop Production, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 435-441
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Seeds of white clover of the ANDA variety were irradiated with divergent He-Ne laser bundle and sown on Petrie glass. The experiment was repeated 4 times. The seedlings were left to germinate for 7 days at a constant temperature (20oC±1oC). The number of seedlings germinated properly, abnormally, hard, and fungi infected was estimated. He-Ne laser stimulation resulted in an increase in the number of seedlings perminating properly, a decrease in the number of hard seeds, and only a slight increase in the number of seedlings infected by fungi.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu światła lasera He-Ne na zdolność kiełkowania nasion koniczyny białej odmiany Anda
stymulacja laserowa, kiełkowanie, nasiona koniczyny białej
Nasiona koniczyny białej odmiany ANDA naświetlono wiązką rozbieżną lasera He-Ne, następnie wysiano je na szalkach Petriego. Każdy wariant eksperymentu był w czterech powtórzeniach. Proces kiełkowania był prowadzony przez 7 dni w stałej temperaturze (20ºC±1ºC). Doświadczenie laboratoryjne dotyczyło określenia liczby nasion kiełkujących normalnie, anormalnie, twardych i porażonych przez choroby grzybowe. Z badań laboratoryjnych wynika, że stymulacja laserowa spowodowała wzrost liczby nasion normalnie kiełkujących. Naświetlanie światłem lasera He-Ne wpłynęło na obniżenie liczby nasion twardych oraz niewielki wzrost liczby nasion porażonych przez choroby grzybowe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top