Diel vertical distribution of Cladocera in mesotrophic lake Piaseczno and its causes
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichtiobiology, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 361–368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cladocera diel vertical distribution in lake Piaseczno was analysed. The cladocerans were concentrated in the upper layers of the water column throughout the study period. Diurnal vertical migration was observed in small-bodied filter-feeders C. sphaericus and B. longirostris. Some kind of vertical migration showed D. cucullata by gathering in the epilimnion during the day. The rest of cladocerans showed no diel migration pattern. Diurnal changes of temperature and dissolved oxygen influenced clearly cladoceran vertical distribution. They probably can be an indirect factor for zooplankton used to recognize the danger of being preyed upon.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobowe rozmieszczenie liczebności wioślarek (Cladocera) w mezotroficznym jeziorze Piaseczno i jego przyczyny
jezioro, wioślarki, pionowe rozmieszczenie
Badania prowadzono na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w głębokim, mezotroficznym jeziorze Piaseczno. Materiał do badań gromadzono od 10 do 13 lipca 2001 roku. Próby pobierano w najgłębszym miejscu jeziora, w pięciu seriach w ciągu doby, o godzinie 9.00, 11.00, 17.00, 21.00 i 1.00. Uzyskane wyniki wskazują, że największa liczebność wioślarek występowała w epilimnionie w ciągu całego okresu badań. Tylko Chydorus sphaericus i Bosmina longirostris podjęły typowe wędrówki pionowe. Maksimum populacji Daphnia cucullata występowała w metalimnionie w ciągu dnia, natomiast nocą jej pionowe rozmieszczenie było równomierne w toni wodnej. Pozostałe gatunki nie podejmowały dobowych wędrówek pionowych. Diaphanosoma brachyurum i Bosmina coregoni gromadziły się w dwóch górnych strefach termicznych, natomiast Daphnia longispina wykazywała równomierne rozmieszczenie w toni wodnej w ciągu całej doby. Zmiany temperatury oraz zawartości tlenu w ciągu doby wpływają wyraźnie na dobowe pionowe rozmieszczenie Cladocera. Pełnią one prawdopodobnie rolę czynnika informującego organizmy o bezpośrednim zagrożeniu ze strony drapieżników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125